Coachning- och sysselsättningstjänster

SunUras coachningtjänster effektiverar sysselsättningen av långtidsarbetslösa i kommunerna och stöder AN-tjänsternas verksamhet.