Tarjoamme laadukkaita palveluita yrityksille, julkiselle sektorille
sekä muille työllistämistoimijoille.

 

Työhönvalmennus- ja työnetsintäpalvelut

Työhönvalmennuspalvelut tähtäävät työntekijän ja työn yhdistämiseen. Tarjoamme erilaisia työhönvalmennuspalveluita haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Ostajina voivat olla kunnat, TE-toimistot, Ely-keskukset, Kela, eläke- ja vakuutusyhtiöt tai muut toimijat kuten projektit ja hankkeet. Työhönvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen työhön tai koulutukseen asiakkaan toimintakyky ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Työhönvalmentajamme lisäksi myös työnetsijämme tukee asiakkaan työelämään siirtymistä yritysyhteistyön kautta.

sunura työvalmennus työnetsintäpalvelut

Huolehdimme työntekijöistämme. Ota yhteyttä.

 

sunura sun ura työllistämispalvelut työpankkikokeilu

Ota yhteyttä

Tarjoamme laadukkaita palveluita yrityksille, julkiselle sektorille sekä muille työllistämistoimijoille.